Manşet Haberler » Bakanla Yapılan Görüşmeden Notlar
Bakanla Yapılan Görüşmeden Notlar

ÜYELERİMİZE DUYURULUR *

Bilindiği üzere 28 Eylül 2016 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü imzalı genelge ile okullarda yardımcı kaynak kullanımı yasaklanmış ve sektörümüz ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu yasaklamanın ve daha sonrasında program değişiklikleri ile ilgili yaşanan yeni olumsuzlukların aşılması noktasında eğitim yayıncılığı faaliyeti sürdüren dernek ve meslek birliği yöneticilerinin ortaklaşa sürdürdüğü temas ve çabalar Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ ile yapılan görüşme ile devam etmektedir.

Bu son görüşmede iletilen sorunlar, yapılması gerekenler ve Sayın Bakan’ın değerlendirmeleri şu şekildedir;

1-      Yardımcı kaynak üretimi ve kullanımı konusunda yayıncıların yaşadığı problemlerin ve alandan kendilerine ulaşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yayıncılar ile ortak bir nokta bulunabileceğini, bunun için çözüm önerisi getirmemiz gerektiğini ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı’na talimat vererek daha önce başlatılan Çalıştay/Toplantı çalışmalarının devam ettirilmesi suretiyle mutabakatın sağlanmasını, yönetmelik değişikliği ile ilgili sağlanan bu mutabakatın kendisine bildirilmesi ile konuyu Bakanlar Kurulu’na götürüp çözeceğini,

2-      Değişen müfredat programlarının tedricen uygulanacağını ve 1-5-9. Sınıflar 2017-2018 öğretim yılında, diğer sınıflardaki değişikliğe de takip eden yıllarda geçilerek sürecin 4 yıl içerisinde tamamlanacağını,

3-      Ocak 2017 Tebliğler Dergisine alınmayan yaklaşık 120 ders kitabı konusunda, sorunlu kişiler için noter belgesi/mahkeme kararı getirilerek isimlerinin kitaplardan çıkarılmasının mümkün olduğu, içeriklerinde sorun olmayan bu kitaplarla ilgili sürecin bu şekilde yürütülmesine imkân verilmesi halinde yayınevlerinin mağduriyetlerinin önlenebileceği şeklindeki talebimizi inceleyeceğini,

4-      Müfredat değişikliklerinin yoğun olmadığı alanlardaki ders kitaplarının revize edilerek onay sürelerinin devam ettirilmesi talebimizi inceleyeceğini ve bu konuda TTKB ile yapılacak toplantıda sorunun gündeme alınmasının uygun olacağını

ifade etmiştir.

Toplantıya katılan dernek ve meslek birliği başkanları olarak yaptığımız değerlendirmede Sayın Bakanın gösterdiği bu olumlu tavrın sonuçlarının alınabilmesi amacı ile ortak çalışmalara devam etmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldığımızı bildiririz.

Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği (EYTED) - Osman ÖZTÜRK

Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği(TEYD) - Özgür KARACA

Yayıncılar Derneği (YAYDER) - Mustafa ÇAKIR

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği(EĞİTİM YAYBİR) - Celal MUSAOĞLU

Ders Kitabı ve Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (DEKMEB) - Murat KÖSE

 

* Görüşmeye katılan derneklerin ortak açıklamasıdır.


Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 17
Toplam ziyaretçi sayısı     : 157434